ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป้นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร