บิลค่าไฟฟ้าหาย!! แต่อยากจ่าย ต้องทำอย่างไร?

 

INFO GRAPHIC

    

 

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร