Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

pll_content_description

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายนายชูชาติ มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมี ผวจ.สน. (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ/ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ และผู้แทนจัดหางานจังหวัดฯ และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP