Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์) ร่วมการประชุมคณะกรรมการศุนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

TOP