Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

แรงงานจังหวัดสกลนคร (นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” จังหวัดสกลนคร

pll_content_description

TOP