Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์

0-4271-2564

อีเมล

sakonnakhon@mol.mail.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (หลังใหม่)

ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทร. 0 4271 2564 หรือ 0 4271 2819

E-Mail : sakonnakhon@mol.mail.go.th

TOP