Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดสมัคร คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 ...

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ไทยมีงานทำ ...

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 9 ...

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ...

“เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน” ครั้งทืี่ 14 ประจำปี 2562 รหว่างวันที่ 20 ...

TOP