Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

โครงสร้างหน่วยงาน

 • ว่าง

  ว่าง

  แรงงานจังหวัดสกลนคร
  • นายชูชาติ มณีรัตน์

   นายชูชาติ มณีรัตน์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

    นางสาวหยาดน้ำฝน บุญมีลาภ

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

     นางสาววิรัญญา วงศ์ษา

     นักวิชาการแรงงาน
   • นายประสิทธิ์ชัย พุธดีมี

    นายประสิทธิ์ชัย พุธดีมี

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

     นายเศรษฐพล มุลสาโคตร

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
   • สิบเอกหญิงอรชร สาถ่ำ

    สิบเอกหญิงอรชร สาถ่ำ

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางพาเจริญ คำชมภู

     นางพาเจริญ คำชมภู

     พนักงานธุรการ ส.4
    • นายกมล จันทนะ

     นายกมล จันทนะ

     พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    • นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

     นางสาวปนัดดา คุณปัญญา

     เจ้าหน้าที่แรงงาน
TOP