Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

นายจ้างต้องทำอย่างไรเมื่อ ? ลูกจ้างไปทำงานไม่ได้ ต้องกักตัวเอง 14 วัน หรือไม่ให้ลูกจ้างไปทำงานเพราะสุ่มเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19

pll_content_description

TOP