Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร (การประชุมโต๊ะข่าว)

pll_content_description

     วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสกลนคร (การประชุมโต๊ะข่าว)
ประจำเดือนกันยายน 2565 (ครั้งที่ 9/2565

      ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา  ดาหาร แรงงานจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายเครือ  บทนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

TOP