Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสกลนคร

Infographic

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร 2

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร 2 ...

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร 1

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร 1 ...

ความคุ้มครองประกันสังคม

ความคุ้มครองประกันสังคม ...

ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว

ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ...

สาเหตุการทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐ

สาเหตุการทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐ ...

TOP